ru-RUuk-UAen-GB

ANTON PAAR (Австрія)

ANTON PAAR (Австрія)
Компанія Anton Paar /Австрія/ - є одним з найкрупнішим виробником обладнання високої точності для лабораторій та контролю якості продукції на промислових лініях.

Заснована у 1922 році, на теперішній час Anton Paar GmbH нараховує більш ніж 1000 співробітників по всьому світу. Вимірювання густини - основне направлення компанії - почалося з винаходу лікаря Штабінгера в кінці 1960-х років, коли була виявлена залежність між частотою вібрації U-подібної трубки та густини рідини, яка її заповнює. На теперішній час густиноміри Anton Paar є обладнаннями, які поєднують максимальну точність вимірювання та зручність у роботі. В поєднанні з вимірюванням швидкості звуку в рідині чи її показнику переломлення, а також ряд вбудованих опцій, наприклад, для вимірювання концентрації цукрів та алкоголю, одиниць API та ін, прилади Anton Paar є найкращими вимірювальними системами.

Прилади Anton Paar успішно працюють в найрізноманітніших галузях промисловості та Департамент досліджень компанії приділяє величезну увагу розвитку нових принципів вимірювання. Так, віскозиметр Штабінгеру SVM3001 – новий, унікальний прилад, який дозволяє замінити цілий набір капілярів Убеллоде при вимірюванні динамічної в'язкості нафти та продуктів її переробки, а також вимірювання індексу в'язкості. Це один з небагатьох приладів у світі, під який створений новий стандарт - ASTM D7042.

Антон Паар динамічно розвивається ще й в інших направленнях: мікрохвильовий синтез та розкладання, реологія та трибологія, поляриметрія та рефрактометрія, малокутова рентгенівська дифракція та аналізатори нафтопродуктів.