ru-RUuk-UAen-GB

Типи рефрактометрів

Рефрактометрія – оптичний метод досліджень, який базується на явищі повного внутрішнього відбивання. Шуканим параметром у даному методі є показник заломлення, прилад, за допомогою якого проводяться вимірювання - рефрактометр. У даній статті зазначені основні характеристики принцип роботи рефрактометрів різних типів. Описано їхні переваги та недоліки в залежності від сфери застосування. Типи рефрактометрів: рефрактометр Аббе (перший рефрактометр, ручний), кишеньковий (ручний портативний рефрактометр, який часто використовують бджолярі для визначення вмісту води у меді, виноградарі для визначення вмісту цукру у винограді та виноградному мусі, а також акваріумісти для визначення вмісту солі у морських акваріумах), цифровий (із автоматичним зчитуванням граничної лінії, позбавлений суб’єктивності яку спричиняє оператор, при вимірюваннях на ручному рефрактометрі), автоматизований (найвищий рівень точності вимірювань, можливість проведення досліджень температурної та частотної залежностей), технологічний (обробка даних «тут і зараз», може працювати при великих тисках, автоматизований). Сфери застосування рефрактометрів: харчова, целюлозно-паперова, нафтопереробна, хімічна та фармацевтична галузі промисловості.
Переглянути застосування
Повя'зані продукти: