ru-RUuk-UAen-GB

Основи рефрактометрії

Рефрактометрія – метод за допомогою якого визначають таку характеристику середовища як показник заломлення. У свою чергу, показник заломлення дає змогу визначати інші характеристики, які мають вагоме практичне застосування - густина середовища, вміст домішок, концентрація розчину та якість. В основі методу лежить явище заломлення світла на межі двох середовищ, у яких світло поширюється з різною швидкістю. Принцип роботи приладу побудовано на вимірюванні критичного кута (кута повного відбивання) та розрахунку показника заломлення, використовуючи закон Снеліуса.
У даній статті описано фізичні основи рефрактометрії, принцип роботи рефрактометра та його будову. Проведено аналіз залежності показника заломлення від температури та довжини хвилі. Визначення показника заломлення є простим і корисним методом для вимірювання концентрації речовин та їх характеристики. Він часто використовується в науково-дослідних і промислових лабораторіях, як для контролю якості, так і для розробки продуктів. Застосовується також для вивчення фармацевтичних препаратів, аналізу харчових продуктів (включаючи контроль якості меду), оцінки парфумів та ароматів, а також онлайн-моніторингу їжі, напоїв та лікарських препаратів.
Переглянути застосування
Повя'зані продукти: